ข่าวกิจกรรม ขส.ทอ.

 

การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๖๗ ณ บน.๗, ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ., ศสอต.๔, , สร.สม.และ สร.ภก.
น.อ.กฤษดา ชาติกุล เสธ.ขส.ทอ.และ ผบช.ขส.ทอ.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ณ บน.๗, ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ., ศสอต.๔, 

สร.สม.และ สร.ภก.ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๔ พ.ค.๖๗

ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านสายวิทยาการขนส่ง ปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยรับการตรวจ ตลอดจนให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำและประกาศที่เกี่ยวข้อง

โดยมี น.อ.ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน ผบ.บน.๗ พร้อมด้วย หน.นขต.บน.๗, ผบช.และ หน.หน่วยขนส่ง บน.๗, ศคปอ.๓ ศปอ.คปอ., ศสอต.๔, สร.สม.และ สร.ภก.

ตลอดจนกำลังพล บน.๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บน.๗

439019299 1024760005788780 4196644804019935476 n 0440743624 1024760415788739 6865206217288594960 n 0440749473 1024760092455438 1650749310594110405 n 0440778475 1024760125788768 1168498288198675674 n 0440799959 1024760242455423 5199021408455853822 n 0LINE ALBUM 7 30 0

271477

This is a bridge
This bridge is very long

info พรบ.คุ้มครองฯ 62