ข่าวกิจกรรม ขส.ทอ.

 

เพราะความปลอดภัยระหว่างการเดินทางสำคัญไม่แพ้จุดหมาย
----
วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐๐๐
พล.อ.ต.ธีรพล สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ พร้อมด้วย เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง

เยี่ยมชมกิจกรรมตรวจรถในช่วงเทศกาล  ณ แผนกซ่อมบำรุง กองโรงงาน กรมขนส่งทหารอากาศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการกองทัพอากาศ หรือประชาชนที่มีความประสงค์ตรวจสภาพรถยนต์ มีความมั่นใจว่า

สภาพยานพาหนะพร้อมที่จะเดินทางไป-กลับ ภูมิลำเนาในช่วงหยุดยาววันปีใหม่ได้อย่างปลอดภัย
----
ผู้รับผิดชอบและส่งข่าว :
นาวาอากาศเอก ยุทธนา
คำบุตร
น.ประชาสัมพันธ์ ขส.ทอ.โทร.๒๔๒๑๑
ผู้ถ่ายภาพ : พ.อ.อ.กู้เกียรติ กิ่งทอง

S 5259381 0S 5259383 0S 5259387 0

271477

This is a bridge
This bridge is very long

info พรบ.คุ้มครองฯ 62