ข่าวกิจกรรม ขส.ทอ.

 

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง
พลอากาศโท เพชร  เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ธีรพล สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีการบรรยายสรุป รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงานสายวิทยาการขนส่งให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ, คำสั่ง, คำแนะนำ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม พอ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

403322 0 0403323 1 0403329 0 0403318 0 0

271477

This is a bridge
This bridge is very long

info พรบ.คุ้มครองฯ 62