ข่าวกิจกรรม ขส.ทอ.

 

กรมขนส่งทหารอากาศ จัดพิธี "วันนวมินทรมหาราช"

พลอากาศตรี ธีรพล สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ พร้อมด้วย
รอง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กระทำพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อันเป็นวันแห่งการร่วมรำลึก และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ณ ห้องอเนกประสงค์ ขส.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบและส่งข่าว :
นาวาอากาศโท ยุทธนาคำบุตร
น.ประชาสัมพันธ์ ขส.ทอ.โทร.๒๔๒๑๑
ผู้ถ่ายภาพ : พ.อ.อ.กู้เกียรติ กิ่งทอง

LINE ALBUM 231027 3LINE ALBUM 231027 2LINE ALBUM 231027 6LINE ALBUM 231027 5LINE ALBUM 231027 4

271477

This is a bridge
This bridge is very long

info พรบ.คุ้มครองฯ 62