การทดสอบสมรรถภาพกำลังพล ขส.ทอ.

หมวด: ประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่

นาวาอากาศเอก ดำเนิน พุ่มเจริญ รอง จก.ขส.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ขส.ทอ.

วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

แจ้งคำชี้แจง สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ลักษณะสภาพของร่างกาย ที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง อดทนต่อการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบในครั้งนี้ ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๒ ด้าน คือ ความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบไหลเวียนและระบบหัวใจ  

ซึ่งมีวิธีทดสอบ ๓ วิธี ได้แก่ ลุก-นั่ง ๑ นาที  ดันพื้น ๑ นาที และวิ่งหรือวิ่งสลับเดินระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตรหรือเดินอย่างเดียวระยะทาง ๓.๒ กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา

Head2018

พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ
จก.ขส.ทอ.

Login(E-mail ทอ.)
Web Link ที่น่าสนใจ

rtafmail

intranet rtaf

KM rtaf

 

button intra11

e learning 

ple 01

link copy2

99KM

 

 

สำรวจเส้นทางขึ้น-ลงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
808976
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
2119
2186
8267
786412
31375
48562
808976

Your IP: 119.46.201.35
2018-10-17 21:38