สำนักงานนิรภัย ภาคพื้น ขส.ทอ.

Picture1

 

พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒     

หัวข้อการตรวจการป้องกันอัคคีภัย

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ทอ.ปี ๖๓

มาตรฐานนิรภัยภาคพื้น ทอ.

คู่มือตรวจสำรวจนิรภัยภาคพื้น ปี ๕๓

นิรภัยภาคพื้น ขส.ทอ.

ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย

คู่มือการขับขี่ปลอดภัย กองทัพอากาศ

           คำสั่ง

แต่งตั้ง คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.

แต่งตั้ง คณก.ตรวจสำรวจนิรภัยภาคพื้น ขส.ทอ.

ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.

สถิตินิรภัยภาคพื้น ทอ. ปีงบประมาณ ๖๒

          แบบฟอร์มรายงานนิรภัยภาคพื้น

แบบรายงานอันตรายนิรภัยภาคพื้น

แบบรายงานอุบัติเหตุภาคพื้นขั้นต้น

แบบรายงานผลการวิเคราะห์อุบัติเหตุ

           งานนิรภัยภาคพื้น

วิชา นิรภัยสาขาการป้องกันอัคคีภัย

วิชา นิรภัยสาขาสาธารณูปการ (อาคาร,คลังพัสดุ)

วิชา นิรภัยสาขาอุตสาหการ (ความปลอดภัยในโรงงาน)

วิชา นิรภัยสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิชา นิรภัยการจราจร (เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะ)

วิชา การขนส่งทางถนน

วิชา นิรภัยสาขาสรรพาวุธ

ผู้บังคับบัญชา

Head 01 2662

พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ
จก.ขส.ทอ.

Web Link ที่น่าสนใจ

KM rtaf

 

fresh beats every thursdays

e learning 

LL

ple 01

13

2

OO1

Safty Logo

 

 

สำรวจเส้นทางขึ้น-ลงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
1663258
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
208
488
4562
1633058
74103
82832
1663258

Your IP: 119.46.201.35
2020-01-23 07:46